Индексът на жилищните цени в страната се понижава с 1,1% на тримесечна база през второто тримесечие

Коронакризата препъна покачването на жилищните цени в България

Коронакризата препъна покачването на жилищните цени в България

Коронакризата изглежда е „заразила“ и пазара на жилищни имоти у нас. Индексът на жилищните цени в България се понижава с 1,1% на тримесечна база през второто тримесечие (през голяма част от което бе в сила извънредното положение в страната), сочат данни на Националния статистически институт.

Спадът бележи обръщане на тенденцията от последните близо пет години, като това е първото понижение на индекса от третото тримесечие на 2015 г. насам, сочи анализ на данните на НСИ.

Свиването на жилищните цени е по-изразено при новите апартаменти – с 1,3%, докато при съществуващите имоти намалението е с 0,9%.

Ограничителните мерки, които бяха в сила през второто тримесечие, дават своето отражение и върху годишния ръст. В сравнение със същото тримесечие на миналата година темпът на нарастване на ценовия индекс се забавя до 2,9% – най-слабото поскъпване също от близо пет години.

Ръстът на цените на новите апартаменти в страната на годишна база е по-слаб – 0,8%, а при съществуващите покачването е с 4,2%.

На регионално ниво пазарът в Бургас изглежда най-устойчив, като там е регистрирано единственото повишение на индекса през второто тримесечие на тримесечна база – ръст от 2%. В морския град е отчетен и най-силният растеж на годишна база от 5,6 на сто.

В другия голям морски град Варна обаче тенденцията не е толкова положителна – на тримесечна база индексът там бележи най-големия спад сред градовете с население над 120 хил. жители – с 3,2%, а на годишна е единственият голям град в България с регистрирано понижение, макар и леко – 0,5%.

В София жилищните цени през второто тримесечие са се понижили с 1,7 на сто спрямо първите три месеца на годината, като спадът е по-изразен при новите апартаменти – с 1,9%, а при съществуващите той е 1,6%. На годишна база цените в столицата се повишават средно с 3,8 на сто. Това е най-слабото покачване на индекса от 2015 г., откогато НСИ публикува данните по новата методология.

В Пловдив е отчетен спад на цените от 1,4% на тримесечна база и ръст от 2 на сто на годишна база. В Русе тримесечното намаление е 0,5%, а повишението спрямо година по-рано е 1,1%. В Стара Загора цените се понижават с 0,8% спрямо началото на годината и се покачват с 3,4% спрямо същия период на 2019 г.

Брокери на имоти вече отчетоха спад на сделките заради ограничителните мерки и последствията от пандемията. Междинните данни за юли и август обаче показват завишаване на обема от сделки спрямо предходните месеци.

Данните на НСИ са предварителни и се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. Не се включват продажби в курортни комплекси.

Източник: investor.bg

Споделете