Брокер недвижими имоти

Услугите на брокер недвижими имоти включват

За нашите купувачи:

 1. Подробно проучваме Вашите нужди и приоритетите за покупката на идеалния Ваш дом
 2. Осигуряваме огледи на жилища отговарящи в най-висока степен на Вашите изисквания
 3. Намираме най-подходящия дом за Вас, като се съобразяваме с основните Ви приоритети при търсенето
 4. Договаряме най-изгодни условия за покупка
 5. Консултираме договро за гаранция, когато същия е изготвен от страна на продавача
 6. Проверяваме имота в системата за отдалечен достъп на Агенция по вписвания, а след предоставяне на документи от страна на продавача – предоставяме и официално Удостоверение за тежести, чиято такса е за наша сметка
 7. Съвместно сътрудничество с кредитните консултанти на Creditchoice, което Ви гарантира най-добри и лихви и структура на Жилищен кредит за Вашия дом
 8. Подготвяме справедлив предварителен договор за покупко-продажба, който защитава интересите Ви
 9. Подготвяме и се грижим за предаването на владението на купувачите, със съответните прилежащи протокол, опис, последни фактури от платени режийни

За нашите продавачи:

 1. Определяме справедлива и изгодна цена на Вашия имот в продажба на база сравнителен анализ и официален доклад от лицензиран оценител за наша сметка
 2. Заснемаме имота и подготвяме реклама
 3. Рекламираме имота чрез разнообразни канали
 4. Поемаме комуникацията с потенциални купувачи
 5. Осигуряваме огледи, на които гарантираме възможно най-качествено представяне пред потенциалните купувачи
 6. Спестяваме времето Ви от неефективни огледи
 7. Постигаме най-изгодни условия за продажба
 8. Защитаваме интереса Ви в договор за гаранция, при проявен интерес за покупка
 9. Подготвяме справедлив предварителен договор за покупко-продажба, който защитава интересите Ви
 10. Подготвяме и се грижим за предаването на владението на купувачите, със съответните прилежащи протокол, опис, последни фактури от платени режийни

Брокерите на FBMB могат да работят и да Ви бъдат полезни когато търсите дом под наем или искате да отдадете имот под наем.