Правни услуги

Безплатни юридически услуги за клиентите на FBMB:

  1. Безплатна проверка на избрания имот чрез формата за отдалечен достъп към Имотния регистър на Агенция по вписванията (ИКАР).
  2. Безплатно снабдяване с Удостоверение за вещни тежести върху имота, съставено на база документите, предоставени от продавача – издава се от Имотния регистър към Агенция по вписванията.
  3. Безплатно изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба между страните, който защитава правата и интересите на клиентите на FBMB. Съдействие при договаряне на клаузите в предварителния договор.
  4. Съдействие при изповядване на сделка за покупко-продажба при нотариус.

За допълнителни платени юридически услуги, свързани с процесите по покупко-продажба или наемане и отдаване на имоти – направете запитване към нашия юрисконсулт тук.