Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни 1. Идентификационни данни и координати за връзка:Име: Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД (ФБМБ) ЕИК: 205964442 Адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади – запад, ул. Майстор Алекси Рилец № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2, E-mail:...
Начало

Начало

Mortgage broker ИмотиКредити Ипотечен брокер ИмотиКредити Покупко-продажбата на недвижими имоти е тясно свързана с кредитното консултиране. „Mortgage broker“ (в превод „Ипотечен брокер“) е този, който обединява двете основни услуги при...