Условия за ползване на сайта

УСЛОВИЯ за ползване на сайта https://mortgagebroker.bg/   I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящите условия уреждат реда за ползване на сайта https://mortgagebroker.bg/, както и отношенията между Фърст Бългериан Моргидж Брокър ЕООД (ФБМБ) и потребителите на услугите на...