Консултант недвижими имоти

Консултант недвижими имоти

Що ето „Soft skills“ и имат ли те почва в професията „Брокер Недвижими имоти“?

Напоследък все по-често чувам и чета за обучение и семинари за т.нар. „меки умения“. Задълбавайки в темата си давам сметка, че за мен, без разбира се, да съм ги обличала в точно тази терминология, са били водещи умения при практикуването на професията „консултант недвижими имоти“. За мен идват от дълбокото разбиране на това, което сме ние в същността си, какви са нашите ценности, от дълбокото уважение първо към себе си и после към другите, което уважение стъпва на факта, че всички ние сме човешки същества и крачейки по тази земя имаме нужда от любов и разпознаване.

Но за да не се увличам във философски размисли, се връщзм отново към базисните за мен “soft skills”:

  • Способността ни да преговаряме (малкият ми син е живо доказателство за това, че някои хора просто го притежават, което разбира се, не изключва възможността да придобиете това умения чрез обучение и практика)
  • Способността да управляваме времето си (ако си консултант недвижими имоти и не само, напрегнатото ежедневие и желанието да държим ниски нивата си на стрес, определят първостепенната важност на тази способност)
  • Начина на комуникация (ефективността на това умение е в основата на консултантската дейност, но и до голяма степен определя качеството на живот на всеки от нас)
  • Емпатията, умението за слушане, както и умението да изграждаме и поддържаме взаимоотношения, със сигурност биха направили всеки брокер желан партньор в бизнеса.

Всички тези, както и ред други личностни характеристики, могат да бъдат научени и развити. Те са в основата на един щастлив и пълноценен живот. От друга страна са здравата основа, на която трябва да стъпи професионалното развитие на всеки въвлечен в комуникацията с хора. Разбира се тяхната важност не отменя необходимостт и от т.нар. „твърди умения“, които изграждат и допълват професионалния профил на консултанта недвижими имоти.

Непрекъснатото учене и надграждане на това, което всеки от нас притежава, като качества и умения ни прави по-уверени, спокойни и конкурентни.

Гергана Иванова

Гергана Иванова

 

Споделете